Termovizní měření

Termovizní kamery (termokamery) jsou úspěšně využívány již několik desetiletí, a to zejména v několika hlavních odvětvích. Během posledních let patří také mezi tato odvětví právě stavebnictví. Vzhledem ke stále vyšším nárokům na tepelnou izolaci staveb a mnoho nových konstrukčních řešení, je použití termovizní techniky více než vhodným prostředkem pro kontrolu a odhalování stavebně tepelných závad. Termovizní kamera umožňuje zobrazit rozložení povrchových teplot měřeného objektu a odhalit tak místa se sníženým tepelným odporem, tepelné mosty, s netěsnostmi okenních rámů, dveří, atp. Zejména s rozmachem podlahového vytápění má termovizní technika neocenitelnou roli při vyhledávání závad a oprav.

Hlavní využití:

  1. obvodové plášte - tepelné mosty, nedokonalá izolace, kontrola po zateplení
  2. střešní konstrukce - detekce vlhkosti, nedostatečná izolace
  3. vnitřní části budov - tepelné mosty, detekce vlhkosti, podlahové vytápění, kontrola vysoušení zdiva

Termovizní kamery FLIR určené pro stavebnictví jsou vybaveny speciálními patentovanými měricími funkcemi, které usnadňují analýzu měření přímo na místě. Mezi tyto funkce patří:
  • Rosný bod (automatické zvýraznění ploch s možností kondenzace vodní páry založené na vlhkosti vzduchu a povrchové teploty objektu)
  • Alarm Izolace (automatické zvýraznění ploch s nadměrným tepelným prostupem)
  • Alarm překročení teploty

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -


Všechny termovizní kamery FLIR mají vestavěné menu v českém jazyce a vynikají jednoduchým a přehledným ovládáním. Výsledné termogramy jsou ve formátu JPEG, které je kromě vyhodnocení v programech nabízených firmou FLIR Systems možno navíc prohlédnout jakýmkoli prohlížecem podporující tento formát. Soucástí každé termovizní soupravy je program pro základní vyhodnocení termogramu, který dále rozšiřuje celá řada profesionálních programů pro podrobnou analýzu. Tyto programy jsou samozřejmě v českém jazyce.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -