Systém komplexní ochrany informací a majetku

Bezpečnostní audit (EVALUTION SECURITY). Zhodnocení stávajícího bezpečnostního systému, vypracování bezpečnostní strategie, analýza stávajících bezpečnostních systémů, navržení integrovaného bezpečnostního systému, který mj. zahrnuje technická zabezpečení, režimová opatření, archivační a skartační řád a bezpečnostní směrnice v návaznosti na pracovní smlouvy popř. pracovní řád.

Spolupráce při projektování nové budovy (popř. rekonstrukce objektu) z hlediska přípravy prostorů pro dokonalé technické zabezpečení informací a majetku klienta. Při možnosti spolupracovat s klientem již při projektu, garantuje firma DAG vysokou kvalitu celkové koncepce ochrany objektu a zaručuje dokonalou kompatibilitu jednotlivých systémů. Součinnost projekční firmy s firmou DAG zaručuje možnost reagovat na jakýkoliv technický požadavek klienta i v budoucnosti, a to bez stavebních zásahů v interiéru. Využití této služby klientům významně šetří finance při realizaci budoucích ochranných projektů.

Obranně technická prohlídka prostorů - OTP. Analýza radiového spektra a infraspektra, prověrka linkových vedení za účelem zjištění, zda nedochází z chráněného prostoru k úniku informací s využitím běžných nebo profesionálních útočných prostředků. Následná instalace systému speciální ochrany informací - SDI (ochrana proti směrovým laserovým a infra systémům, nepřetržitý monitoring radiového spektra, znemožnění činnosti skrytých nahrávačů a možnost zpětné akustické kontroly zájmových prostorů).

Dodávka speciálně prověřené a upravené kancelářské techniky, zajištěné proti úniku informací z místnosti (např. telefonní přístroje, faxy, kopírky, elektrické psací stroje, počítače, rádia, aj. předměty, na nichž běžně informačně parazitují různorodé linkové odposlechové prostředky).

Systém průmyslové televize - CCTV řešící nejen úlohu generální prevence, ale i ochranu proti vlastnímu a externímu personálu popř. proti narušiteli profesionálovi, nepřetržitá dokumentace i v době pracovní, možnost dokonalé historie v podobě kvalitního videozáznamu v případě škodné události. Projekce, dodávka, montáž a servis analogových i digitálních systémů CCTV, možnosti dálkových přenosů video informací, vytváření nezávislých pracovišť v rozsáhlých systémech. Od malých systémů až po rozsáhlé a vysoce náročné systémy v černobílém i barevném provedení.

Projekt, dodávka, montáž, servis, pravidelné kontroly a revize systémů: Elektronické zabezpečovací systémy - EZS, Elektronické požární systémy - EPS, Systém telefonního monitoringu - „STM“, Přístupové a docházkové systémy - „PDS“, Mechanické zábrany - dodávka a montáž trezorů, ochranných mříží, ovládaných vrat a rolet, trezorových dveří, bezpečnostních zámků a zamykacích kompletů a další vč. uměleckých kovářských produktů do historických budov a prostředí.

Projektování, dodávky a montáže telefonních rozvodů se všemi komponenty (telefonní digitální ústředny, telefonní aparáty a další). Firma DAG garantuje bezpečný informační tok u systémů, které realizovala.

Projektování a realizace strukturované kabeláže v provedení metalickém i optickém pro přenos dat, telefonních hovorů, obrazu a služeb ISDN.

Realizace standardních i specializovaných montážních prací v obvyklých, moderních i v památkově chráněných budovách s citlivým přihlédnutím k interiéru místností.

Na žádost zákazníků a pro větší bezpečnost rozšířila firma DAG svoje doplňkové služby o přípravné zemní práce, páteřní rozvody, optické sítě, slaboproudy, termovizní diagnostiku a jádrové vrtání.