Služby

Společnost DAG spol. s r.o. nabízí a zajišťuje týmem odborných technických specialistů komplexní služby v oblasti zabezpečovacích a informačních systémů a technologií.
Zajišťuje služby od A až po Z – zpracování studií, bezpečnostních posouzení, vypracování projektů, instalaci - montáž, servisní služby (záruční i pozáruční), revize, technickou podporu, a to u všech zabezpečovacích systémů.

Poradenská a konzultační činnost

Naši technici a projektanti vám zcela nezávazně poradí při řešení vašich problémů souvisejících s obory činnosti, které jsou zde uvedeny.

Bezpečnostní posouzení

V první přípravné fázi vám na základě obhlídky objektu a dokumentace zpracují naši odborníci obecně bezpečnostní posouzení objektu s vytipováním rizikových prostor. Bezpečnostní posouzení slouží jako podklad pro rozhodování o účelnosti a rozsahu konkrétního zabezpečení.

Cenová nabídka

Naši technici a projektanti pro vás vypracují stručnou studii, která specifikuje cenové a technické řešení vašeho požadavku včetně ceny zpracování projektu.

Zpracování projektu

Protože se zpravidla jedná o placenou službu, projekt se vypracovává již na konkrétní zakázku. Projekt je zpracován podle platných předpisů a norem po prohlídce objektu a je výchozím materiálem pro dodávku materiálu a montáž zařízení.

Přípravné zemní práce a rozvody

Na žádost našich klientů jsme rozšířili naše služby i o přípravné zemní práce a natažení veškerých rozvodů, kdy ručíme za spolehlivost, kvalitu a bezpečnost provedení.

Montáž a revize

V rámci komplexnosti nabízíme služby při instalaci a oživení dodávaných systémů. U náročnějších systémů jsou tyto služby podmínkou úspěšného dokončení akce. Vlastní montáž je prováděna podle platných norem a předpisů. Po instalaci systému je vše překontrolováno našimi revizními techniky. Účelem revize je odhalit případné nedostatky montáže a ještě před spuštěním zkušebního provozu je odstranit. Na provedenou revizi zařízení je uživateli vydáno osvědčení. Montáž systému je zakončena zkušebním provozem. V průběhu zkušebního provozu uživatel obdrží dokumentaci a je zaškolen pro obsluhu systému.

Servis, Revize a pravidelné prohlídky

Smluvně lze se společností DAG, spol. s r.o. sjednat záruční i pozáruční servisy a periodické revize a prohlídky. Přes síťové rozhraní lze provádět též vzdálenou konfiguraci systémů a zařízení.

Dálková diagnostika

Nabízíme vzdálenou diagnostiku systémů a zařízení přes síťové rozhraní. Pomocí softwarů, síťového rozhraní a našich odborníků můžeme na dálku při objevení problémů diagnostikovat zdroj a původ problémů. Některé problémy lze na dálku ihned opravit (změny nastavení), jiné řešit klasickou opravou. Dálková diagnostika šetří čas i finance. Odpadají zbytečné výjezdy.

Pult technického střediska

Naši zákazníci mohou využít pult technického střediska ke krátkodobému i dlouhodobému střežení objektu realizovaných montáží CCTV a EZS systémů. Dále ho lze využít ke zjišťování krátkodobých i dlouhodobých testů techniky ve zkušebním provozu.