Realizace slaboproudých systémů

Instalaci, oživení a programování dodávaných systémů provádějí technici dle platných norem a předpisů. Montáž bezpečnostních systémů je zakončena zkušebním provozem. V průběhu zkušebního provozu obdrží zákazník technickou dokumentaci skutečného provedení a je zaškolena obsluha systému.

Následně je provedena výstupní revize a vypracuje se výchozí revizní zpráva.