Slaboproudé projekty

Návrh technického řešení

Stručná studie bezpečnostních systémů, která orientačně přiblíží technické a cenové řešení požadavků, včetně ceny za zpracování projektu.

Projektová dokumentace

Pro realizaci se provádí projekt dle platných norem a předpisů po prohlídce objektu a konzultacích se zákazníkem. Projektová dokumentace je výchozím materiálem pro dodávku materiálu a montáž zařízení.

Projekt skutečného provedení

V průběhu realizace dochází ke změnám, které jsou zahrnuty v konečném projektu skutečného provedení.