SDI

Speciální ochrana informací „SDI“

Nový systém komplexní ochrany mluveného slova. Pamatuje na ochranu před všemi běžnými informačními útoky. Informace mají mnoho podob, stejně jako je mnoho podob jejich úniku. V dnešní době je pozornost zaměřena pouze na zabezpečení výpočetní techniky, PC sítí a terminálů, archivaci a skartaci písemností apod. Ve všech případech se ale jedná o informace následné, které rozpracovávají již proběhlá důležitá jednání a rozhodnutí o strategii firmy, taktice, know how apod. Únik informací v reálném čase při těchto jednáních je podstatně nebezpečnější. Tato jednání se vedou v kancelářích statutárních zástupců a jednacích místnostech, která nejsou technicky ošetřená. Zde jsou zranitelná místa úniku informací, které je nutno ošetřit systémem SDI. Může se rozdělit na oblasti:

a) speciální obranné technické prohlídky.(OTP)
b) plášťová ochrana budovy - pasivní a aktivní.
c) prostorová ochrana objektu - detekční a monitorovací systémy.
d) osvěta a specializovaná školení a prověrky personálu pracujícího v chráněném prostředí.

Plášťová ochrana - název sám vystihuje, že se jedná o technická opatření, která znemožňují únik informací z pláště chráněného prostoru. Jedná se především o preventivní technická opatření na oknech, která se zastiňují a zarušují. Obdobně se zarušují i stěny, stropy a podlahy, rozvody topení, klimatizací apod. Budovaná opatření znemožní odposlech z vnější strany budovy pomocí směrových mikrofonů, laserových snímačů a resonátorů využívající vibrací hlavně oken, ale i obvodových stěn, rozvodů topení, přirozených zvukovodů atd. Buduje se i pasivní ochrana elektronických dat formou odstínění pomocí stínicích tapet, nátěrů a folií. Výhodou je značně výhodná cena oproti dříve budovaným „Faradayovým klecím“. Prostupové tapety zase okamžitě signalizují jakýkoliv pokus proniknout zdí nebo stropem do chráněné místnosti.

Prostorová ochrana - v návaznosti na proběhlou OTP, je nasazen detekční a monitorovací systém,který by registroval aktivitu odposlechových prostředků v chráněných prostorách. Detekčním systémem je zajištěn přehled o činnosti digitálních GSM, analogových NMT a radiových pojítek. Tento přehled slouží pro operativní orientaci v reálném čase, tak i pro analytickou činnost pro následné OTP.