Přístupový systém

Přístupový systém neboli (Elektronická kontrola vstupu EKV) je systém, který identifikuje čip nositele a následně rozhoduje a ovládá zábrany vstupu, vjezdu, apod. Pomocí tohoto systému chráníte hmotný i nehmotný majetek, získáváte přehled o pohybu nositele čipu (zaměstnanců) po areálu a kontrolujete přístup ke chráněným informacím. Data vstupu a poplachové události jsou ukládány do paměti.

V současné době nejrozšířenější bezdotyková kontrolou vstupu osob a kontrolou vjezdu vozidel provádí odblokování nebo otevření mechanické či jiné zábrany vstupu nebo vjezdu prostřednictvím elektronického systému a identifikačního klíče (v praxi karta, přívěsek atp.). Čtečka přečte kartu na vzdálenost od několika centimetrů až po jeden a půl metru. Při delších čtecích vzdálenostech stačí mít kartu kdekoli při sobě a systém pak vyhodnotí, zda umožní držiteli karty vstup nebo vjezd či nikoli. Tento systém nabízí zabezpečení a pohodlí.

Přístupový systém lze kombinovat s docházkovým systémem. Výhodou je příznivá cena daná společnou řídící jednotkou, kabelovými rozvody, napájecím zdrojem a také tím, že docházkový terminál je schopen současně plnit funkci terminálu kontroly vstupu. Oba systémy pracují s jednou společnou databází karet, proto je její pořízení a vedení jednodušší.