Obranná technická prohlídka – „OTP“

Ceník služeb

Obranná technická prohlídka je nedílnou součástí systému speciální ochrany informací. Smyslem je zjištění, zda v dané době nedochází k úniku informací pomocí odposlechových prostředků. Skládá se z fyzické a technické prohlídky místností. Je orientovaná na kontrolu elektrických rozvodů, telefonních a počítačových sítí a elektrospotřebičů. Technická kontrola je zaměřena na odhalení bezdrátových analogových a digitálních odposlechových prostředků a na prověření elektrických a telefonních rozvodů všech metalických vedení, zda nedochází k úniku informací.

otp  otp
  1. Prověrka radiového spektra: zaměřená na odhalení mikrovysílačů – „štěnic“na vytvoření frekvenční mapy pro následná porovnávání a analýzy zachycených signálů

    15.000,- Kč /    300m (cihlový objekt)
    15.000,- Kč /    150m (panelový objekt)
      4.800.- Kč / do 20m (jedna místnost)

  2. Prověrka linkových vedení: prověření všech elektrických a telefonních rozvodů, analýza signálů na metalických vedení, vyloučení nelegálního napojení na prověřované vedení

    1.000,-Kč (jedno linkové vedení)

    otp
  3. Prověrka modulovaného světla: zjištění působení laserových a infra prostředků
    • prověrka vnější zjištění vyzařování útočných prostředků z interiéru 1.700,- Kč / jedna vnější stěna objektu
    • prověrka vnitřní zjištění útočných směrových systémů z exteriéru 300,- Kč / jedno okno

  4. Prověrka vozidla: prověrka radiového spektra a na modulované světlo 4.200,-Kč

  5. Prověrka prostoru UV spektrem: zjištění narušení chráněných prostor 4.800,- Kč / jedna místnost

  6. Paměťový radiový analyzátor MRA – 3: monitoruje a reaguje na nové signály 25,000,- Kč

  7. Detektor vf. pole RFM monitoruje a reaguje na navýšení přirozeného radiového spektra 9.800,- Kč
    otp
    Po provedené OTP doporučujeme monitorovat prověřované prostory MRA nebo RFM , abychom vyloučili následný odposlech (spícími ovládanými prostředky)

  8. Zapůjčení technických prostředků MRA-3 a RFM - záloha 100% ceny a sazba za :
    • zapůjčení na jeden den 10% z ceny
    • zapůjčení na více dnů - první den 5% z ceny, další dny 2% z ceny a to až do výše složené zálohy.

  9. Nový klient platí za provedené služby cenu v hotovosti. Sleva při periodických OTP – až 30%
Uvedené ceny jsou bez DPH

Doporučená opatření:
Prohlídka bude efektivní jen tehdy, budou li dodržována technická, organizační a režimová opatření.Informace týkající se samotné prohlídky by měl vědět jen velmi malý okruh lidí a to až do doby samotné prohlídky.OTP provádět opakovaně v dohodnuté periodě, nebo namátkově před důležitým jednáním. Dát všeobecně najevo, že společnost je technicky zabezpečena proti úniku informací, což působí jako generální prevence .Tato opatření zvyšují prestiž společnosti.V prověřovaných prostorách koncepčně dořešit „ Komplexní systém speciální ochrany informací“ - KSDI .