OTP

Ceník služeb

Obranná technická prohlídka je nedílnou součástí systému speciální ochrany informací. Smyslem je zjištění, zda v dané době nedochází k úniku informací pomocí odposlechových prostředků. Skládá se z fyzické a technické prohlídky místností. Je orientovaná na kontrolu elektrických rozvodů, telefonních a počítačových sítí a elektrospotřebičů. Technická kontrola je zaměřena na odhalení bezdrátových analogových a digitálních odposlechových prostředků a na prověření elektrických a telefonních rozvodů všech metalických vedení, zda nedochází k úniku informací.

otp  otp
 1. Prověrka radiového spektra: zaměřená na odhalení mikrovysílačů – „štěnic“na vytvoření frekvenční mapy pro následná porovnávání a analýzy zachycených signálů

  15.000,- Kč /    300m (cihlový objekt)
  15.000,- Kč /    150m (panelový objekt)
    4.800.- Kč / do 20m (jedna místnost)

 2. Prověrka linkových vedení: prověření všech elektrických a telefonních rozvodů, analýza signálů na metalických vedení, vyloučení nelegálního napojení na prověřované vedení

  1.000,-Kč (jedno linkové vedení)

  otp
 3. Prověrka modulovaného světla: zjištění působení laserových a infra prostředků
  • prověrka vnější zjištění vyzařování útočných prostředků z interiéru 1.700,- Kč / jedna vnější stěna objektu
  • prověrka vnitřní zjištění útočných směrových systémů z exteriéru 300,- Kč / jedno okno

 4. Prověrka vozidla: prověrka radiového spektra a na modulované světlo 4.200,-Kč

 5. Prověrka prostoru UV spektrem: zjištění narušení chráněných prostor 4.800,- Kč / jedna místnost

 6. Paměťový radiový analyzátor MRA – 3: monitoruje a reaguje na nové signály 25,000,- Kč

  otp
 7. Detektor vf. pole RFM monitoruje a reaguje na navýšení přirozeného radiového spektra 9.800,- Kč
  Po provedené OTP doporučujeme monitorovat prověřované prostory MRA nebo RFM , abychom vyloučili následný odposlech (spícími ovládanými prostředky)

 8. Zapůjčení technických prostředků MRA-3 a RFM - záloha 100% ceny a sazba za :
  • zapůjčení na jeden den 10% z ceny
  • zapůjčení na více dnů - první den 5% z ceny, další dny 2% z ceny a to až do výše složené zálohy.

 9. Nový klient platí za provedené služby cenu v hotovosti. Sleva při periodických OTP – až 30%
Uvedené ceny jsou bez DPH

Doporučená opatření:
Prohlídka bude efektivní jen tehdy, budou li dodržována technická, organizační a režimová opatření. Informace týkající se samotné prohlídky by měl vědět jen velmi malý okruh lidí a to až do doby samotné prohlídky. OTP provádět opakovaně v dohodnuté periodě, nebo namátkově před důležitým jednáním. Dát všeobecně najevo, že společnost je technicky zabezpečena proti úniku informací, což působí jako generální prevence . Tato opatření zvyšují prestiž společnosti. V prověřovaných prostorách koncepčně dořešit „ Komplexní systém speciální ochrany informací“ - KSDI .