Optická vlákna - měření a svařování optických vláken

optické sítě 4

Popis služby

Optické sítě dnes tvoří základní stavební článek všech výkonných a spolehlivých datových sítí. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně mladou technologii, která se stále vyvíjí a zdokonaluje, tak stále nepatří k nejlevnějším.

Popis a cena servisních služeb

Lze dohodnout v servisní smlouvě skladování speciálních náhradních dílů, skladování základního materiálu pro servis, reakční dobu od nahlášení zákazníkem, paušální cenu apod.
Cena se odvíjí od rozsahu sítě, poskytovaných služeb a délky kontraktu.

Proč používat optické kabely

optické sítě

Žijeme v době, kdy stále narůstají požadavky na vyšší datovou prostupnost sítí jako je, rychlý přístup k internetu, IPTV nebo video na vyžádání, tyto služby však významně navyšují datové toky. Pro příklad, jeden televizní program vysílaný v kvalitě HD může mít i po kompresi MPEG-4 datový tok 19 Mbps. A při řešení těchto problémů nám mohou dobře posloužit právě optická vlákna. A to hned z několika důvodů:

  • Přenosová kapacita optické sítě může dosahovat až desítky Gbps a vzdálenost přenosu dat až desítky kilometrů.
  • Optický dvouvláknový kabel pro vnitřní instalace je až o polovinu lehčí a tenčí než metalický UTP kabel.
  • Optická vlákna jsou imunní proti rušení elektromagnetickým polem. Z toho vyplývá, že optický kabel může být bez jakéhokoliv ovlivnění veden například v souběhu s instalací 230V.
  • V případě optických kabelů nehrozí riziko vzniku požáru přehřátím nebo vznikem jiskry.

Typy optických vláken

  • Multimode (MM) - mnohavidová vlákna.
    Pro multimódová vlákna se používají optické kabely s průměrem jádra 50 a 62,5 µm. Typickou vlnovou délkou těchto vláken je 850 nm pro gigabitové aktivní prvky a 1310 nm pro 100 Mbitové aktivní prvky. Technologie používající multimódová vlákna je levnější, protože používá jako generátor světla LED. Ale umožňuje využití pouze do vzdálenosti cca 2 km.
  • Singlemode (SM) - jednovidová vlákna.
    Pro singlemódová vlákna se používají optické kabely s průměrem jádra 9 µm. Typickými vlnovými délkami jsou 1310 nm a 1550 nm. Pro generování a detekci světla se využívá polovodičového laseru, který umožňuje použití i na vzdálenosti v desítkách kilometrů.

Protože každé optické vlákno je nutné zakončit patřičným konektorem, uvádíme příklady všech běžně používaných konektorů pro multimódová a singlemódová vlákna. V naší síti nejčastěji využíváme konektory typu SC, FC, LC, ST a E2000.

Ukázka typů konektorů používaných pro zakončení optického kabelu

optické sítě

Zdroj: (http://images.google.cz/)