Kamerový systém

Kamerový systém (CCTV) slouží k monitorování střeženého prostoru. Námi dodávané systémy umožňují současné sledování , nahrávání, vzdálený přístup. Tento záznam slouží k následnému vyhodnocení poplachových situací, ke zpětnému dohledávání dříve zaznamenaných informací apod. Kamerové systémy jsou vhodným doplňkem systému EZS.

Montáž systému CCTV zahrnuje:
  • konzultace, poradenská činnost
  • bezpečnostní posouzení, vyhodnocení rizik
  • komplexní návrh řešení systému CCTV
  • cenová nabídka
  • vlastní realizace – dodávka a montáž
  • kamerové zkoušky, naprogramování a oživení systému
  • zaškolení obsluhy
  • revize - zpracování revizní zprávy
  • servis - smluvní záruční a pozáruční servis

Systém CCTV může být při malých realizacích instalován samostatně nebo častěji jako součást dalších zabezpečovacích systémů (EZS, EPS, přístupový systém, docházkový systém, perimetr). Objekt vybavený CCTV může být zapojen do sítě pultu centralizované ochrany, kdy je objekt střežen z místa s trvalou obsluhou, nebo umožní uživateli vzdálený přístup přes modem, internet, web kameru apod..