Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace (EPS) slouží ke včasnému odhalení vznikajícího požáru a zaslání poplachu. Musí být instalována tam, kde je to vyžadováno na základě posouzení požární bezpečnosti stavby (pojištění) nebo se instaluje na přání majitele objektu. Základní funkcí elektrické požární signalizace je včasná detekce požáru v jeho počátku, kdy lze předejít velkým škodám na majetku, ohrožení života a zdraví osob.

Montáž systému EPS zahrnuje:
  • konzultace, poradenská činnost
  • komplexní návrh řešení
  • cenová nabídka
  • vlastní realizace – dodávka a montáž
  • naprogramování a oživení systému
  • zaškolení obsluhy
  • revize - zpracování revizní zprávy
  • servis - smluvní záruční a pozáruční servis

Systém EPS může být při malých realizacích instalován samostatně nebo častěji jako součást dalších zabezpečovacích systémů (EZS, CCTV, přístupový systém, docházkový systém, perimetr). Objekt vybavený EPS může být zapojen do sítě pultu centralizované ochrany, kdy je objekt střežen z místa s trvalou obsluhou.

Dodávka EPS může být na přání zákazníka rozšířena o další protipožární prostředky, jako jsou automatické hasicí systémy, protipožární dveře a příčky, nouzové osvětlení apod.