Drobné stavební práce

 • Rekuperace
 • Výkopy pro základy rodinných domů
 • Výkopové a zahrnovací práce
 • Hloubení rýh pro inženýrské sítě
 • Terénní úpravy - modelace terénu
 • Demolice, nakládání a přemisťování zeminy a jiných materiálů
 • Ruční výkopové práce
 • Skrývky ornice
 • Úpravy koryt řek
 • Výkopové práce pro bazény, jímky a septiky
 • Autodoprava
 • Jádrové vrtání
Image 0 -

auta čelo
Image 1 -

auta z boku

Partneři

logo