Docházkový systém

Docházkový systém slouží k evidenci pracovní docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby a k přípravě podkladů pro mzdovou agendu. Nahrazují složitou manipulaci s klasickými píchacími hodinami a papírovými evidenčními kartami.

Přístupový systém lze kombinovat s docházkovým systémem. Výhodou je příznivá cena daná společnou řídící jednotkou, kabelovými rozvody, napájecím zdrojem a také tím, že docházkový terminál je schopen současně plnit funkci terminálu kontroly vstupu. Oba systémy pracují s jednou společnou databází karet, proto je její pořízení a vedení jednodušší.

Docházkový systém (DS) umožňuje:
  • sledování příchodů a odchodů
  • doplňování počátku a konce pracovní doby
  • automatické generování přestávek
  • evidenci přesčasů a výpočet příplatků
  • tvorbu statistik a tiskových sestav
  • export do účetních programů a jiné
  • možnost provedení ručních změn
  • přístup pro uživatele s heslem a zápisem událostí do log souboru