Audio ozvučovaní systémy

Audio systémy se čím dál více stávají standardní součástí slaboproudých technologií rekonstruovaných i nových budov, a to jak v aplikacích klasického ozvučení místností, budov i areálů, tak i v aplikacích nutných pro řízenou evakuaci osob při nenadálých událostech.

Systémy pro klasické ozvučení jsou určeny zejména pro zajištění příjemné akustické pohody v objektech různých typů. U těchto systémů jsou ceněny především parametry zajišťující věrnost reprodukce, snadnou obsluhu a také design dle módních trendů a vkusu investora či uživatele.

Naproti tomu v oblasti požární bezpečnosti staveb (PBŘ) jsou audio systémy chápány jako velice důležitá součást bezpečnostních slaboproudých systémů v objektu s vyšší důležitostí a s výskytem většího počtu osob. Tyto audio systémy, respektive systémy evakuačního rozhlasu (ER) v přímé návaznosti na systémy elektrické požární signalizace (EPS), jsou určeny pro potřeby řízené evakuace osob v případě jejich ohrožení. Prioritní vlastností takových to evakuačních systémů je zajištění jejich funkčnosti v případě vzniku požáru po dobu nezbytně nutnou pro evakuaci osob. Dalším významným parametrem je srozumitelnost předávaných zpráv, redundantní prvky, záložní zdroje a prostředky pro autodiagnostiku systému.

Systémy evakuačního rozhlasu (ER) jsou primárně určeny pro ochranu zdraví a životů osob a jejich majetku. Nedílnou součástí těchto řešení jsou kabelové rozvody a požárně odolné trasy dle předpisu ZP 27/2008.

Audio systémy a jejich hlavní části:
 • Audio systémy TOA, řady VM a VX pro ER
 • Zesilovače řady A a DA (analogové a digitální)
 • Bezdrátové audiosystémy
 • Konferenční audiosystémy
 • Audio systémy BOSCH, řady Plena a Praesidio
 • Dorozumívací IP audio systémy
 • Audio systémy pro profesionální aplikace (studia, koncertní sály, divadla apod.)
 • Reproduktory různých typů, výkonů a provedení
 • Příslušenství pro audio systémy
 • Zkušební a servisní prvky
 • Záložní zdroje

Montáž systému audio ozvučení zahrnuje tyto služby:
 • Konzultace
 • Systémový návrh
 • Dodávka a montáž systému
 • Provedení akustických měření
 • Zaškolení personálu
 • Technická podpora (konfigurace a nastavení)